Srđan_Vasić_animator_Animacija_i_kompozi
Slobodan_Mihajlović_Dizajn_zvuka
Nataša_Pantić_montažer2_Montaža
Luka_Barajević_asistent2_Dizajn_zvuka
Marko_Matović_kompozitor_Filmska_muzika
Nataša_Pantić_montažer_Montaža
Dunja_Petrović_scenarista_Scenario
Filip_Đorić_producent_Produkcija_i_organ
Luka_Barajević_asistent_Dizajn_zvuka
Dušan_Ivanović_direktor_fotografije_Kame
Gordan Matić, scenarista i režiser
Marko Matović, kompozitor
Srđan_Vasić_animator2_Animacija_i_kompoz
Dušan Ivanović, direktor fotografije
Filip Đorić, producent
Marko_Matović_kompozitor_Filmska_muzika
Vladimir_Vasiljević_producent_Produkcij
Vojin_Vasović_reditelj_Režija
Slobodan_Mihajlović_Dizajn_zvuka
Vojin_Vasović_režija
Slobodan_Mihajlović_snimatelj_zuka_Diza
Vladimir_Vasiljević_producent2_Produkci
Dunja Petrović, scenarista
Gordan Matić, scenario i režija