GRUPA A - "101010"

scenario - Bojana Pelević

režija - Veljko Ristić

kamera - Mia Dopuđa

zvuk - Sanja Škundrić

montaža - Đorđe Mirović

GRUPA B - "Komplet kafa"

scenario - Tamara Obrenović

koscenario - Milena Miladinović

režija - Maša Mogić

kamera - Nemanja Obradović

pomoćnici kamere - Uroš Stanisavljević, Aleksa Krajnović

zvuk - Ljubica Petković, Sanja Škundrić

montaža - Renata Zelenović

produkcija - Milena Miladinović

GRUPA C - "MOGU DA OBJASNIM"

scenario - Anđelka Ilić

režija - Bogdana Đusić

produkcija - Nikola Marković

kamera - Željko Milojević

zvuk -Vojin Baškot

montaža - Jelisaveta Marković

GRUPA D - " LETI, FIKI, LETI"

scenario - Anđela Aksentijević

režija - Jovana Milovanović

kamera - Aleksa Krajnović

produkcija - Teodora Nastosijević

zvuk - Ljubica Petković i Sanja Škundrić

montaža - Mihailo Biševac

GRUPA E - "FRKA OKO JAFE"

scenario - Lazar Stamenković

režija - Veljko Tešić

kamera - Zoran Sretenović

zvuk - Vojin Baškot

montaža -  Lazar Stamenković

produkcija - Nikola Marković

post produkcija - Bogdan Stoilković