Camera on Crane

PROGRAM SKROJEN PO MERI POLAZNIKA

UVOD

Prve dve nedelje program je podeljen između teoretskih predavanja i praktičnih vežbi svakog polaznika. Tokom prve nedelje polaznici će učiti kako da rade u malim grupama sa rotacijom za svaki individualni projekat. Treća nedelja predviđena je za praktičnu realizaciju filmova, njihovu montažu i postprodukciju.

Filmovi mogu biti bilo kog žanra, a svaki film će na kraju biti javno prikazan i otvoren za diskusiju, analizu i kritiku.

SCENARIO - načela pisanja scenarija

Uvod u scenaristiku igranog filma: od razvoja ideje, narativnog koncepta, filmskog prostora, karaktera, sukoba, temama akcije i naracije, na stimulaciju i strukture u tri čina. Veština adaptacije i biografskih filmova. Nakon usvajanja osnovnih principa filmskog scenarija, polaznici pretvaraju svoje ideje u filmske priče. 

REŽIJA – kreativna uloga reditelja

Učešće reditelja u svim aspektima proizvodnje filma, uključujući rad sa producentima, scenaristima, kompozitorima, kao i svim šefovima sektora. Kako reditelj svojom eksplikacijom predstavlja svoju kreativnu viziju filma. Kako se radi razrada filma, previzuelizacija, razvoj karaktera i asocijativno povezivanje likova, odnosa i događaja. Odnos reditelj-glumac. 

KAMERA – kako ispričati priču kamerom

Šta je posao direktora fotografije (snimatelja). Osnovne tehnike snimanja i vizuelne estetike. Kako dizajnirati “izgled“ i “osećanje“ za svaku priču. Filmska kompozicija, kontinuitet kretanja, oblikovanje scene svetlom i stvaranje željene atmosfere.

U praktičnom delu obuhvaćen je praktičan rad sa osnovnom svetlosnom postavkom. Rad na green screen tehnologiji. Snimanje pokreta. 

PRODUKCIJA 

Planiranje i organizacija snimanja. Kalkulacija, projektovanje budžeta, pravljenje projekta, targetiranje ciljnih grupa, razrade, plan snimanja, izviđanje lokacija. Priprema dokumentacije, dozvole za snimanje. Stvaranje filmske ekipe - kasting. Oprema. Cilj filma. Ciljna grupa. Filmski Festivali. Fondovi i načini apliciranja.

SNIMANJE I OBRADA ZVUKA

Uloge zvuka u svetu filma kroz snimanje i montažu dijaloga, šumova, muzike. Saradnja sa rediteljem, direktorom fotografije i montažerom slike. Koji se mikrofoni koriste za koje potrebe i kako dobiti najbolji zvuk. Muzika. Upotreba muzike i šumova u filmu.

MONTAŽA – kreativni načini naracije

Osnovni principi filmske naracije. Načini da se izmontira priča. Narativni tokovi, montažne tehnike i stilovi. Montaža kratkih, dokumentarnih i igranih filmova. Rad sa rediteljem i postprodukcija. Učenje je bazirano na Adobe Premiere i Final Cut softveru.

POSTPRODUKCIJA I OBRADA SLIKE

Kolor korekcija, kompijuterski generisani vizuelni specijalni efekti. Kako upotpuniti izgled filma. Kompozit i Green Screen snimanja. Osnove animacije, izrada titlova i špice.

ISTORIJA POKRETNIH SLIKA

Filmski žanrovi i njihov razvoj. Komedija, horor, dokumentarni film i njegovi podžanrovi. Analiza filmskog dela.