MARKO MATOVIĆ, kompozitor


Muzika na filmu prevashodno jeste element obogaćivanja estetsko - umetničkog doživljaja filma. Ona deluje na svest i osećanja publike, može da spaja i razdvaja celine, da ubrza ili uspori tok radnje, da akcentuje. Dramskim situacijama filma muzika dodeljuje tragično, komično ili bilo kakvo drugo usmerenje. Ona može da ilustruje i pojača energetski tok filma ili da stvori doživljaj stanja koje filmu daje određenu autentičnost.

Najbitnija vrlina filmskog kompozitora jeste snalaženje u različitim žanrovima i stilovima. On mora biti prevshodno dobar zanatlija koji kvalitetom odgovara na sve zadatke. Englezi to zovu „versatility“ (sposobnost snalaženja u različitim uslovima za rad.; adaptibilnost ; fleksibilnost.)

Muzika je za mene način da se izrazim, da razgovaram sa nevidljivim prijateljem, da dovodim sebe u katarzična i egzaltirana stanja. Muzika za mene jeste entitet koji postoji mimo nas. Mislim da je mi nismo izmislili, već da smo je otkrili.

Polaznicima FRKE i možda budućim kolegama poručujem :,,Verujte u to što volite, budite strpljivi, budite vredni “ .

Kada je u pitanju jedan pravi orkestarski Hybrid Score, ne treba bežati od blokbastera. Nolanova „Batman trilogija“ sadrži jedan zaista raznovrstan i maštovit pristup komponovanju filmske muzike kroz pero Hansa Cimera. Bogatstvo i kombinacija različitih postupaka u spajanju elektronske i orkestarske komponente ovde dostižu svoj vrhunac.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square