"Simple Man''


Komedija, 1992. Hal Hartley;

Hal Hartli je jedna od vodećih figura američkog nezavisnog filma iz osmadesetih i devedesetih godina prošlog veka, a ovaj film je pokazna vežba kako konvencionalne situacije i zaplete interpretirati na nekonvencionalan i neskavidašnji način. Bil i Denis su braća koja prolaze kroz niz dešavanja dok njihovi odnosi i dijalozi sa ostalim likovima odišu crnim humorom i apsurdom.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square