SLOBODAN MIHAJLOVIĆ, dizajner zvuka


Osnovno što je potrebno za dobro snimanje zvuka je primarno akustičko okruženje (prostor u kome se snima dijalog), koje mora da omogući optimalne uslove za kvalitetno snimanje zvuka (nizak nivo buke, kratko vreme reverberacije…). Kvalitetan tehnički lanac počev od mikrofona, pa do snimača i na kraju (ali možda i najvažnije) umešnost i veština snimatelja zvuka i mikromana.

Dizajner zvuka mora da poseduje sposobnost da multičulno interpretira scenu i na taj način pomogne dramaturgiji priče i razvoju karaktera u priči.

Ne kažemo ton, već zvuk, zato što ton ima odredjenu visinu, trajanje i boju, dok zvuk ima šire značenje.

Polaznicima FRKE i možda budućim kolegama, poručujem da rade na sebi i da svaki dan nauče nesto novo o zvuku.

Nema zemlje za starce (2007) film je karakterističan po dizajniranim tišinama, za koje smatram da iziskuju vrhunsko umeće. Scene su rešene sa jako malo zvučnih elemenata, a opet ne gube na kvalitetu, već naprotiv. Dizajner zvuka Skip Livzi (Skip Lievsay).


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square