Suzana Milanović, vaspitač

- Sama pomisao na FRKU u meni budi jako lepe uspomene na divnu saradnju, veliki profesionalizam i sjajne produkte ovog jako velikog i ozbiljnog projekta. U organizaciju je uloženo dosta truda, angažovan je veliki broj divnih, mladih ljudi, koji su nesebično svoja znanja stečena kroz teoriju i praksu podelili sa nama. Veliko hvala svim predavačima i organizatorima i nadam se da će ovaj projekat opstati i da će veliki broj mladih ljudi imati priliku da učestvuje u njemu, da stvara i svoju ljubav prema filmu usmeri na pravi način.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square