Svetlana Ranković Alempijević, pisac


- Da ne postoji, trebalo bi je izmisliti. Šta mogu reći o Frci? Ima jednu manu: kratko traje. Taman kada se završi shvatiš poentu svega i da si mogao nešto bolje uraditi. Frku bih pohađala i opet i opet i opet... I opet mi ne bi bilo dosta. Naučila sam mnogo. Dosta sam naučila i o sebi, a dosta i o pravljenju filmova. Sada kada gledam film, gledam ga potpuno drugačije. Vreme provedeno u Frci i sa ljudima iz Frke je pametno utrošeno vreme.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square